Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 21 (juni 1993) (nl)Mattie Boom; Janine Dudok van Heel: Theo van Doesburg

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr21/f02nl/en

Abstract

Theo van Doesburg is als schilder, architect en theoreticus van de internationale avant-garde wereldberoemd geworden. Ook de andere aspecten van zijn 'universeel' kunstenaarschap èn zijn wisselende identiteiten zijn niet onbekend: hij was onder de namen I.K. Bonset en Aldo Camini tevens als dichter en schrijver actief. Als hoofdredacteur van het blad De Stijl onderhield hij niet alleen contacten met fotograferende kunstenaars als Laszlo en Lucia Moholy-Nagy, Brancusi, El Lissitzky en Man Ray, zelf waagde hij zich in de jaren twintig van deze eeuw ook aan enige experimenten met fotografie. Dat resulteerde in een kleine fotografische erfenis met sporen van dada, De Stijl en Bauhaus.