Fotolexicon, 4e jaargang, nr. 6 (maart 1987) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Johannes Egenberger

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol04/nr06/f02nl/en

Abstract

Johannes Egenberger, kunstschilder, directeur van de Academie Minerva en fotograaf, speelde gedurende zesendertig jaar een stimulerende en vooraanstaande rol in het Groningse kunstleven. Hij was de 'hoffotograaf van de gegoede Groningse burgerij en met name van de hoogleraren van de Groningse universiteit in de jaren zestig van de negentiende eeuw.