Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Ingrid Grootes: Richard Polak

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f02nl/en

Abstract

De amateurfotograaf Richard Polak is misschien niet een invloedrijke, maarwel een opvallende figuur geweest in de Nederlandse fotografie aan het begin van deze eeuw. Zijn oeuvre is omvangrijk en divers. Het bekendste gedeelte bestaat uit een serie 'oud-Hollandse genretaferelen': foto's die sterke verwantschap tonen met werk van zeventiende-eeuwse Hollandse meesters als Vermeer, De Hooch en Hals. Het is met name dit deel van zijn oeuvre dat hem tot een bijzondere vertegenwoordiger van de Kunstfotografie maakt.