Fotolexicon, 9e jaargang, nr. 18 (april 1992) (nl)Herman J. Moeshart; Luc Verkoren: L.E.W. van Albada

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol09/nr18/f01nl/en

Abstract

Generaal-majoor L.E.W. van Albada heeft in fotokringen vooral bekendheid gekregen als ontwerper van sportzoekers. Minstens zo belangrijk waren zijn theoretische en praktische onderzoekingen op het gebied van de stereoscopie vanaf de eeuwwisseling. Hij trachtte met een wis- en natuurkundige onderbouwing van de verschijnselen die hij waarnam de stereoscopie en de stereofotografie te perfectioneren. Hij ontwierp en bouwde de benodigde lenzen, kijkers en andere apparatuur, wanneer in de handel verkrijgbare apparatuur niet voldeed aan zijn eisen. Zijn ontdekkingen brachten hem in contact met optische fabrieken als de firma's Carl Zeiss in Jena en De Oude Delft in Delft. Enkele van zijn ontwerpen zijn met succes geproduceerd. In talrijke publicaties en lezingen, die hij met eigen stereofoto's illustreerde, maakte Van Albada zijn bevindingen wereldkundig.