Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 25 (april 1995) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf; Hedi Hegeman: Adriaan Boer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr25/f01nl/en

Abstract

Adriaan Boer is vooral bekend geworden als oprichter, redacteur en uitgever van diverse tijdschriften, waarvan Focus en Bedrijfsfotografie de belangrijkste zijn. Begonnen als portretfotograaf leidde hij succesvolle ateliers in Nijkerk, Baarn en Bloemendaal. Als voorvechter van een autonome fotokunst in Nederland hield hij zich bezig met de edeldrukprocédés, zowel in de praktijk als ook in tijdschriftartikelen. Boer was een begenadigd spreker en schrijver die alle aspecten van het fotografisch medium onder de aandacht van een groot Nederlands publiek heeft gebracht.