Fotolexicon, 20e jaargang, nr. 35 (augustus 2003) (nl)Petra Notenboom: Emma Kirchner

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol20/nr35/f06nl/en

Abstract

Emma Kirchner behoorde tot de zeer kleine groep vrouwelijke fotografen in de negentiende eeuw die een fotografisch atelier hadden. Emma wordt in naslagwerken vaak beschreven als weduwe, maar zij was een ongehuwde moeder. Tussen 1863 en 1899 was zij de enige vrouwelijke fotograaf in Delft en omgeving. Zij was in hoofdzaak portretfotografe en werkte voor mensen uit alle lagen van de bevolking: burgers, bejaarden, weeskinderen en notabelen. De meeste portretten zijn ten voeten uit, maar ook busteportretten komen voor.