Fotolexicon, 25e jaargang, nr. 39 (maart 2008) (nl)Liesbeth Zandstra (eerste editie, 1985); Annika Hendriksen (tweede editie, 2008): Karel Kleijn

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol25/nr39/f04nl/en

Abstract

In slechts vier jaar tijd heeft Karel Kleijn een omvangrijk fotografisch oeuvre opgebouwd, dat verschillende opvattingen over fotografie in zich draagt. In zijn stadsgezichten en landschappen zijn zowel sporen van het picturalisme en de amateurfotografie als de principes van de Nieuwe Fotografie zichtbaar. In de reclamefotografie gaf Kleijn er blijk van de ontwikkelingen van zijn tijd aan te voelen en zijn eigen oplossingen te willen zoeken voor de eisen die de nieuwe functies van de fotografie aan de vorm stelden.

Kleijn fotografeerde landschappen en steden, straatscènes, ambachtslieden, kunstenaars, vrienden en kinderen, kunstwerken, industriële objecten en moderne architectuur.