Fotolexicon, 4e jaargang, nr. 6 (maart 1987) (nl)Hedi Hegeman: George Breitner

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol04/nr06/f01nl/en

Abstract

De Amsterdamse impressionist George Hendrik Breitner was in de eerste plaats schilder, maar heeft ook een zeer omvangrijk fotografisch oeuvre nagelaten. Hij gebruikte fotografie als een hulpmiddel bij het zien, een geheugensteun bij zijn schilderwerk. Breitner heeft nooit de bedoeling gehad met zijn fotografie naar buiten te treden, maar dat neemt niet weg dat hij er een grote mate van creativiteit en persoonlijke visie in legde. Hij fotografeerde in een dynamische stijl die in de Nederlandse fotografie nog niet eerder gezien was. Impressies van het Amsterdamse straatleven en modellen in Breitners atelier zijn de meest voorkomende thema's.