References

D. van Dorp-Beucker Andreae 1914, ‘Zonbehandeling van chirurgische tuberculose aan zee’, Ned Tijdschr Geneeskd. 58, pp. 309-18.