References

D. van Dorp-Beucker Andreae 1917b, ‘Alcohol en tuberculose’, Ned Tijdschr Geneeskd. 61, pp. 462-7.