References

D. van Dorp-Beucker Andreae 1936, ‘Eenige opmerkingen over blokvorming bij tuberculeuse spondylitis’, Ned Tijdschr Geneeskd. 80, pp. 4510-5.