References

N. Bakker 2013, ‘‘Gezonde buitenlucht’ en ‘krachtige voeding’: kinderen en de anti-tuberculosecampagne in Nederland (ca. 1910–1940)’, Studium 6, No. 1, pp. 1–18.