Notes

27. Brusse 1908, 5: “meêlij van de groote, sterke menschen”.