Noten

10. J.L. Locher, Lévi-Strauss en de structurele bestudering van de kunst, in Opstellen voor H. van de Waal, Amsterdam/Leiden (Scheltema & Holkema/Universitaire Pers) 1970, p. 101-114.