Noten

11. H. van de Waal, De functie van de foto in onze cultuur, in Encyclopedie voor Fotografie en Cinematografie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1958, p. 14.