Noten

1. Verslag van de Hoogleraar-Directeur over het jaar 1953, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden,'s-Gravenhage, 1954, p. 6.